Podłogi drewniane Lapacho / Ipe

Lapacho / Ipe

żelazne drewno z dorzecza Amazonki.

Drewno o naturalnej, głębokiej barwie od oliwkowo-brązowej do czarno-brązowej, często z jaśniejszymi lub ciemniejszymi smugami. Lapacho często przyjmuje także odcień ciemnoczerwony, niespotykany w drewnie drzew ze strefy umiarkowanej. Wysoka twardość i stabilność Lapacho jest bardzo cenną właściwością przy wykorzystaniu tego drewna na materiały podłogowe.

Wykazuje ono również niezwykłą odporność ogniową - pod tym względem, według norm amerykańskich, posiada klasę A-1, czyli taką samą, jak stal zbrojeniowa. Ze względu na wymienione wyżej zalety drewno Lapacho znajduje szerokie zastosowanie. Wykonuje się z niego podkłady kolejowe, wytrzymałe konstrukcje, np. doki, wyroby toczone, broń do wschodnich sztuk walki, dekoracyjne forniry, meble ogrodowe oraz pokłady statków.

Doskonałym przykładem uwiarygodniającym powyższe stwierdzenie są chodniki Lapacho, dominujące w pasażach handlowych i w kasynach miasta Atlantic City w USA. Praktyczne obserwacje dowiodły, że chodniki te mają trwałość ok. 25-30 lat, a np. chodniki wykonane z drewna sosnowego - tylko 7 lat.