Okna

Okna drewniane

Drewno - najlepszy materiał stolarki otworowej

Jakie stosowanie materiału jest słuszne? Aluminium najczęściej stosowane jest  w oknach wystawowych, natomiast PCW w budynkach biurowych. Okna drewniane z pewnością powinny być używane w budownictwie mieszkaniowym, a  w budynkach o charakterze historycznym - wyłącznie drewniane. Decydują o tym zarówno względy ekonomiczne jak i estetyczne. Zaufanie człowieka jest zawsze większe do naturalnego surowca. Administracje państwowe krajów Europy Zachodniej wydają zalecenia stosowania okien drewnianych zarówno przy renowacji starych budynków jak i w budynkach użyteczności publicznej (szczególnie tam gdzie przebywają dzieci).

 

Izolacyjność okien (zabezpieczenie przed utratą ciepła) jest szczególnie ważna ze względów ekonomicznych. Miarą tejże izolacyjności jest wartość ciepła "k". Według metody uproszczonej podanej w PN-B-02025: 1998, współczynnik przenikania ciepła dla ścian budynku: k max = 0,30 [W/(m2K)] a dla okien: k max = 2,0 do 3,2 [W/(m2K)]. Należy podkreślić, że współczynnik przenikania ciepła dla ram drewnianych wynosi k=1,2 do 1,3 [W/(m2K)]. Wynik ten jest osiągany wyłącznie dzięki świetnym właściwościom izolacyjnym drewna, których nie mają inne materiały. Zwiększenie wartości "k" dla okien zależne jest od przenikania ciepła przez ich oszkloną powierzchnię. Izolacyjność okien ze względu na straty ciepła jest sprzeczna ze szczelnością okien związaną z wentylacją.